• Van alle

    markten thuis

Maatschappelijke verantwoordelijkheid van IPG groep

IPG BV is de verkoopmaatschappij van de holding die zich bezighoudt met de productie en verkoop van producten en onderdelen bestemt voor industriƫle toepassingen. Het merendeel van deze activiteiten is gericht op het inkopen, verwerken en verkopen van kunststoffen.

Binnen de markt waar de werkmaatschappij actief is en binnen de omgeving waar de medewerkers werkzaam zijn, dient IPG zich regelmatig te gedragen naar omstandigheden die raakvlakken hebben met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Gedreven door het besef dat ook zij invloed uitoefenen op hun omgeving, heeft IPG BV richtlijnen opgenomen in haar managementsystemen. Deze richtlijnen dragen eraan bij dat bij het nemen van besluiten en het uitvoeren van acties rekening wordt gehouden met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van deze besluiten en acties.

De volledige tekst van onze interne richtlijnen is op aanvraag te verkrijgen.